Xanh Lơ thay đổi giờ làm việc

Nhu cầu mua hàng của khách hàng Xanh Lơ ngày một tăng cao, chính vì vậy để phục vụ và chăm sóc quý khách hàng được tốt hơn. 

Kể từ ngày 22.02.2020 Xanh Lơ thay đổi giờ làm việc ngày thứ Bảy. Từ 8 - 12 giờ thành 8 - 17 giờ. 

Tăng thêm thời gian để quý khách hàng có bận rộn trong tuần thì sẽ có thởi gian cuối tuần để Xanh lơ có thể hỗ trợ quý khách được tối đa. 

Cám ơn quý khách hàng đã luôn tin tưởng và chọn sử dụng dịch vụ của Xanh Lơ hay Xanh Logistics.