Prime Day 2018 vừa mới kết thúc, và dựa trên dữ liệu ban đầu từ Amazon và các con số của chúng tôi thống kê được, Fire TV Stick giành chiến thắng lớn cho đến nay.

fire tv stick

Xem tiếp