Product was successfully added to your shopping cart.

Giỏ quà rượu biếu Tết 004

Khái quát nhanh

1 chai rượu sâm banh California Kiarna Sparkling cổ điển, 1 ly uống rượu cao cấp và 1 bộ rót rượu (gồm 1  wine stopper và 1 wine aerator).

Sẳn có: Trong Kho

1.650.000,00 VNĐ