Product was successfully added to your shopping cart.

Giỏ quà rượu biếu Tết 002

Khái quát nhanh

1 chai rượu vang vùng phía Bắc California Rock Falls Chardonnay (2016), 1 ly uống rượu và 1 bộ rót rượu (gồm 1  wine stopper và 1 wine aerator).

Sẳn có: Trong Kho

1.460.000,00 VNĐ